slider banner

ბავშვებო, მინდა გაგაცნოთ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ პოლიციელმა გაგაჩერათ. ამის შესახებ არსებობს კანონები და წესები, რომელიც არც პოლიციელმა, არც სხვა უფროსმა, და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ბავშვმა არ უნდა დაარღვიოს.

თუ პოლიციელმა  გაგაჩერათ  და თქვენი შემოწმება უნდა, მას შეუძლია, ზედაპირულად დაათვალიეროს თქვენი ტანსაცმელი და ჯიბეები, ან  ხელსაწყოთი, რომელიც ხანდახან სიგნალს  გამოსცემს.

 • გახსოვდეთ, რომ პოლიციელს შეუძლია შეგაჩეროთ მხოლოდ მაშინ, თუ აქვს ინფორმაცია, რომ თქვენ  გაქვთ ისეთი ნივთი, რომელიც სხვისი ან უშუალოდ თქვენი ჯანმრთელობისა ან სიცოცხლისთვის საშიშია. უმიზეზოდ თქვენი გაჩერება პოლიციელს არ შეუძლია.
 • ბიჭების შემოწმება-გაჩხრეკა მხოლოდ მამაკაც პოლიციელს შეუძლია, ხოლო გოგონებისა -   ქალ პოლიციელს. 
 • მამაკაც პოლიციელს გოგონების შემოწმება და ქალ პოლიციელს ბიჭების შემოწმება, მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევაში  და ისიც მხოლოდ სპეციალური ხელსაწყოს გამოყენებით შეუძლია. ასეთ დროს ტანსაცმელზე ხელით შეხება აკრძალულია.
 • პოლიციელმა თქვენი უფლებები  მანამდე უნდა გაგაცნოთ, სანამ ჩხრეკას ან შემოწმებას დაიწყებდეს. მას საერთო ჯამში, შემოწმებისთვის მხოლოდ ნახევარი საათი აქვს.  თუ შემოწმება 30 წუთში  ვერ მოასწრო, მაშინ უნდა გაგიშვათ.
 • ყურადღება მიაქციეთ, პოლიციელმა აუცილებლად უნდა ჩაწეროს შემოწმების დეტალები სპეციალურ ფურცლებში -ოქმში.
 • სასურველია ვიცოდეთ, რომ პოლიცია აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს  ბავშვების ინტერესებს,  თავისებურებებს. პოლიციის საქმიანობა განპირობებულია  იმით, რომ თავიდან აგაცილოთ მომავალი უსიამოვნებები, ან უკვე მოხდა რაღაც ცუდი ამბავი და პოლიცია ცდილობს გაარკვიოს რაშია საქმე.
 •  პოლიციაში თქვენთან გასაუბრება ნებადართულია მხოლოდ მშობელთან  ან  თქვენთვის სანდო პირთან ერთად. იქ ყოფნის დრო 2 საათს არ უნდა აღემატებოდეს.
 • თქვენი დაკავება ნებადართულია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მშობელს ან თქვენი მითითებით სხვა პირს. ასეთ დროს პოლიციელი ვალდებულია აგიხსნათ, თუ რატომ გახდა აუცილებელი თქვენი დაკავება და გაგაცნოთ სხვა უფლებები - მაგალითად, ადვოკატის ყოლის უფლება. თქვენ უფლება გაქვთ, არ გასცეთ კითხვებზე პასუხები ადვოკატისა და მშობლის მონაწილეობის გარეშე.
 • ბავშვებო, როცა პოლიციელი გადაწყვეტს, რომ დაგაკავოთ, ანუ განყოფილებაში გადაგიყვანოთ, მან მაშინვე უნდა აცნობოს ამის შესახებ თქვენ მშობლებს ან იმ ახლობლებს, ვისზეც თქვენ ეტყვით ან ტელეფონის ნომრებს მისცემთ.
 •  პოლიციელმა მაშინვე უნდა  დაურეკოს მშობელს ან თქვენთვის ახლობელ უფროს ადამიანს და მაშინვე უთხრას, თუ რატომ დაგაკავათ, რა მიზეზით და სად აპირებს თქვენს წაყვანას, ასევე უნდა გაგაცნოთ თქვენი  ყველა უფლება.
 • თუ ისე მოხდა, რომ პოლიციელი მშობლებს ან ახლობლებს ვერ დაუკავშირდა, მაშინ აუცილებლად უნდა შეატყობინოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს - ანუ იმავე სოცმუშაკს, რომელიც თქვენთან მალე მოვა და მარტო არ დაგტოვებთ.
 • თუ ისე მოხდა, რომ იზოლატორში გადაგიყვანეს, ბიჭებს აუცილებლად ბიჭებთან, ხოლო გოგონებს გოგონებთან მოგათავსებენ
 • ან გახსოვდეთ, პოლიციაში თქვენი გამოკითხვა შეუძლია მხოლოდ იმ პოლიციელს, რომელსაც მიღებული აქვს სპეციალური ცოდნა ბავშვებთურთიერთობისთვის. ამავდროულად გასაუბრებას აუცილებლად უნდა დაესწროს მშობელი ან თქვენთვის ახლობელი ადამიანი, თქვენი წარმომადგენელი, ადვოკატი.
 • ბავშვებო, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი უფლებების დაცვისათვის, მოითხოვოთ თქვენს საქმეში საზოგადოებრივი ადვოკატის ჩართვა. ის აბსოლუტურად უფასოდ დაგეხმარებათ. ასევე შეგიძლიათ, კერძო ადვოკატი მოიწვიოთ. ამის შესახებ, უფროსებსაც ჰკითხეთ და თქვენ თავად გადაწყვიტეთ, რა როგორ აჯობებს.
 • ყველგან-პოლიციაში, სასამართლოში თუ სხვაგან, ორგანიზაციის თანამშრომლები ვალდებულები არიან მოგექცნენ პატივისცემით, გაგესაუბრონ ისე, როგორც თქვენს ასაკს და მდგომარეობას შეეფერება.