slider banner

Այս օրենսգրքը նպատակ ունի ապահովել երեխայի բարեկեցությունը Վրաստանի Սահմանադրության, Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի, դրա լրացուցիչ արձանագրությունների և պետության կողմից ճանաչված միջազգային այլ իրավական ակտերի արդյունավետ կիրարկման օժանդակությամբ:

გადადით ბმულზე